Showing 1–15 of 17 results

ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า กันน้ำกันฝุ่น อายุการใช้งานยาวนาน
สว่างมาก แต่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า กันน้ำกันฝุ่น ทนทานทุกสภาพอากาศ ส่องสว่างตลอดคืน ติดตั้งง่าย

อุปกรณ์ สายไฟ แผงโซล่า

MPPT30A

Sale!

อุปกรณ์ สายไฟ แผงโซล่า

หลอดไฟ DC 9W DC 15 W 12-85v

65.00฿ 45.00฿

อุปกรณ์ สายไฟ แผงโซล่า

หลอดไฟ15w DC 12v-85vใช้แบตเตอรี่

65.00฿

อุปกรณ์ สายไฟ แผงโซล่า

หลอดไฟช็อตยุ่ง

120.00฿