โคมไฟเพดาน LED DC 12-85V 36W โคมไฟเพดาน สำหรับใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์ ไฟแบตเตอรี่ 12V 24V 36V 48V